Konferans Kuralları

Düzenlediğimiz konferansın katılımcıları, konuşmacıları, sponsorları ve gönüllüleri aşağıda bulunan adap kurallarına uymalıdırlar. Organizatörler bu kuralları konferans boyunca uygulayacaklardır. Konferansta güvenli ve etik bir ortamı sağlamamız için bütün katılımcıların iş birliğini rica ediyoruz.

Yardıma İhtiyacınız Mı Var?

Size yolladığımız e-postalarda iletişim bilgilerimiz mevcuttur.

Kısa Versiyon

Konferansımız cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş, engellilik hali, fiziksel görünüm, vücut ölçüleri, ırk ve din (veya dinsizlik) ayrımı yapmaksızın herkese rahatsızlıktan uzak bir konferans deneyimi sunmaya adanmıştır. Konferans katılımcılarına herhangi bir biçimde rahatsızlık verilmesine tahammül etmiyoruz. Cinsel dil ve görüntüler konferans alanında, sunumlarda, atölyelerde, partilerde, Twitter ve diğer sanal medyada kullanılmamalıdır. Bu kuralları ihlal eden katılımcılara organizatörler uygun gördükleri durumlarda yaptırım uygulayabilirler veya bu katılımcıları (para iadesi olmadan) konferanstan uzaklaştırabilirler.

Daha Az Kısa Versiyon

Rahatsızlık tanımı cinsiyet, cinsel kimlik, yaş, cinsel yönelim, engellilik hali, fiziksel görünüm, vücut ölçüleri, ırk, din gibi konularda saldırgan söylemlerde bulunmayı, umumi alanlarda cinsel görüntüler sergilemeyi, kasti imalarda bulunmayı, takipçi tacizi, rahatsızlık verici veya izinsiz şekilde fotoğraf çekmeyi veya kayıt yapmayı, tekrarlanan biçimde sunumları ve başka organizasyonları izinsiz bölmeyi, uygunsuz fiziksel teması ve istenmeyen cinsel ilgi göstermeyi içerir.

Katılımcılardan sergiledikleri rahatsız edici tavırları yapmamaları istendiğinde derhal söylenene uymaları beklenmektedir.

Sponsorlar da katılımcılar gibi rahatsızlık karşıtı önlemlere tabidirler. Sponsorlar özellikle cinsellik içeren görseller, aktiviteler ve başka materyaller kullanmamalıdırlar. Stant görevlileri (gönüllüler dahil) cinselliği vurgulayan kıyafetler, üniformalar ve kostümler giymemelidirler veya başka bir şekilde cinselleştirilmiş bir ortam yaratmamalıdırlar.

Eğer bir katılımcı rahatsızlık veren davranışlar içinde bulunursa, organizatörler kendilerince uygun gördükleri herhangi kararı uygulayabilirler. Bu kararlara uyarı vermek veya (eğer ücretli bir konferans ise para iadesi olmadan) konferanstan uzaklaştırmak da dahildir.

Eğer size bir rahatsızlık verilirse, başka birisine rahatsızlık verildiğine şahit olursanız veya herhangi bir endişeniz varsa lütfen en kısa zamanda bir konferans görevlisine ulaşın. Konferans görevlilerini giydikleri tişörtlerden veya isim etiketlerinden tespit edebilirsiniz.

Konferans görevlileri bu tip durumlarda otel/konferans salonu güvenlik görevlilerine veya güvenlik güçlerine haber vermekten, refakat etmekten ve rahatsızlığa uğrayan kişilerin konferans boyunca kendilerini güvenli hissetmelerine yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır. Konferansa katılımınız bizim için önemlidir.

Katılımcılardan konferansta, atölye alanlarında ve konferansla bağlantılı sosyal etkinliklerde ve sosyal medya kanallarında bu kurallara uymalarını bekliyoruz.